Peter Kozmus je čebelar in raziskovalec. Čebelari od 14 leta dalje in čebelarjenje mu veliko pomeni. S čebelami ravna spoštljivo in mirno zaradi česar so njegove čebele izredno mirne. V čebelarstvu se zanima predvsem za ohranitev kranjske čebele, poleg tega ga zanima tudi vzreja matic. 

Obiskoval je srednjo kmetijski šolo v Šentjurju pri Celju, nato pa se je vpisal na Biotehniško fakulteto smer zootehnika. Po diplomi, ki jo je zaključil na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in zanjo prejel Prešernovo nagrado, se je leta 2003 kot raziskovalec zaposlil na Nacionalnem inštitutu za biologijo, na oddelku za entomologijo. V študiju je preučeval genetsko diverziteto čmrljev v Sloveniji in jo primerjal z diverziteto drugod. 

Po končanem podiplomskem študiju, se je zaposlil na Kmetijskem inštitutu Slovenije, kjer je delal najprej na področju varstva rastlin in preučeval različne vplive kmetijstva na razvoj čebeljih družin. V letu 2014 se je zaposlil na Čebelarski zvezi Slovenije, kjer opravlja naloge vodje rejske organizacije za kranjsko čebelo v Sloveniji.

Čebelarska javnost ga je spoznala leta 2003, ko je bil generalni sekretar APIMONDIA 2003 kongresa, ki je potekal v Sloveniji. Aktivno je sodeloval tudi pri organizaciji dogodka APIMEDICA 2010 in COLOSS konference 2015 v Sloveniji. Sodeluje v različnih čebelarskih združenjih in se udeležuje mednarodnih čebelarskih dogodkih. Aktivno je sodeloval na čebelarskih dogodkih v Avstriji, Italiji, Hrvaški, Srbiji, Bolgariji, Franciji, Belgiji, Indiji, Irski, Argentini, Ukrajini in Južni Koreji. 

Je soavtor številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov s področja čebel, čmrljev in opraševanja Poleg tega je soavtor knjig: Čebelarjenje za vsakogar in Čmrlji v Sloveniji. Na ČZS je vodja projekta svetovni dan čebel, na Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano pa je Predsednik Sveta za Čebelarstvo.

V zadnjem obdobju je kot urednik sodeloval pri nastanku knjige Brez čebel ne bo življenja. Več informacij o projektu je dosegljivih na: https://beebooks.si/