V letu 2019 sem za mesečnik Slovenski čebelar pripravljal mesečna opravila za čebelarje. Opravila sem zapisoval kot jih izvajam v našem čebelarstvu.